Nærværende lejebestemmelser er gældende for den lejeaftale, der med Sofies Toscana som formidler er indgået mellem ejer af feriehuset og lejer.

Sofies Toscana fungerer alene som formidler, og er således alene ansvarlig som sådan. Udlejningen af de feriehuse som Sofies Toscana formidler sker altid på følgende nedenstående betingelser, der udgør aftalegrundlaget mellem ejer af feriehuset og lejer.

Bestilling, betaling, skatter og afgifter:

En bestilling er bindende og kunden hæfter for den fulde lejepris, når aftalen er indgået. Senest 3 dage herefter skal depositum være Sofies Toscana i hænde. Ved modtagelse af depositum fremsendes lejebevis og evt. kørselsvejledning. Restbeløbet betales enten ved ankomst eller enten 8 eller 4 uger inden ankomst. Det vil fremgå af det tilsendte lejebevis.  Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har Sofies Toscana ret til at søge ferieboligen udlejet til anden side. Lykkes dette ikke, hæfter lejeren for det fulde lejebeløb.

Betaling for lejemålet og øvrige produkter sker i euro og i henhold til den indgåede lejeaftale. Slutrengøring, evt. varmeregnskab og evt. turistskat betales direkte til ejeren ved afrejse.

Lejeperiode. Ankomst og afrejse:
Lejeperioden er som aftalt ved lejers booking og Sofies Toscanas bekræftelse herpå.
Ferieboligen kan normalt tages i brug mellem kl. 16 og 19.00 lørdag eftermiddag, medmindre andet er aftalt. Hvis I allerede nu ved, at ankomsten vil være senere, bedes I venligst informere os.

Det er ikke alle huse, hvor en ankomst efter kl. 20.00 vil være mulig, ligesom der kan være et tillæg ved ankomst efter kl. 20.00. Kontakt os venligst, hvis I ved, I ankommer sent. I tilfælde af pludselig opstået forsinkelse er det vigtigt, at I straks meddeler dette direkte til husejer eller udlejningskontor

Boligen skal normalt fraflyttes inden kl. 10 på afrejse dagen (nogle boliger allerede kl. 9.00).

Lejeren og det lejede
Lejeren er forpligtet til at behandle det lejede omhyggeligt og hæfter for alle skader som han eller medrejsende forårsager.
Der opkræves et depositum, som regel mellem € 300,- og € 600,- ved ankomsten til ferieboligen.
Dette beløb tilbagebetales ved afrejse med fradrag for evt. skader. Ferieboligen må ikke bebos af flere personer end angivet ved bestillingen, med mindre der foreligger en særlig skriftlig aftale herom.

Bemærk: små børn tæller med i det samlede antal personer.
Husdyr kan kun medbringes, såfremt det er aftalt skriftligt.

Obligatorisk slutrengøring:
Prisen på den obligatoriske slutrengøring fremgår af beskrivelsen af den valgte feriebolig på www.sofiestoscana.dk og afregnes kontant med ejeren inden afrejse.

  • Den obligatoriske slutrengøring fritager dog ikke lejer for at aflevere ferieboligen i opryddet stand, hvortil bl.a. hører:
  • Opvask må ikke efterlades
  • Affald og flasker fjernes og smides i de dertil indrettede offentlige containere
  • Køleskab og fryseboks skal være tømt
  • Døre og vinduer lukkes
  • Der slukkes for evt. varme eller aircondition
  • Der skal være ryddet op i og omkring ferieboligen.

Internet: ikke alle boligerne har internetadgang. Der står i beskrivelserne af boligerne om der er internetadgang.

I nogle områder vil internetforbindelsen være af dårlig kvalitet.

Internet fungerer generelt langsommere end i Skandinavien, og man kan ikke forvente at kunne bruge netflix eller at kunne streame film.
Hvis en lejer har specielle behov for netforbindelse bedes dette informeres til Sofies Toscana inden valg af bolig.

Sofies Toscana kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for dårlig funktion af internetforbindelser i boligerne

Turistskat: nogle kommuner i Italien har besluttet at indføre en mindre turistskat, som besøgende skal betale, hvis de overnatter. Beløbet varierer fra kommune til kommune og alt efter hvilken form for overnatning, man benytter sig af og opholdets længde, men skal i alle tilfælde betales af lejer, direkte på stedet.

Det er ejerens/receptionens ansvar, at betale beløbet videre til kommunen.

Infrastuktur: Mange veje i Italien, specielt på landet, lever ikke op til nordiske standarter. Hvis der er grusvej til en bolig, blive disse holdt i stand af ejerne, men vejrforhold kan gøre dem ujævne. Disse forhold kan ikke accepteres som årsag til klager.

Forsikring: I forbindelse med lejemålet er der fra Sofies Toscanas side ikke tegnet nogen forsikring til dækning af person- eller tingsskader, der måtte opstå for lejer eller dennes ledsagere under afvikling af lejemålet.

Det blå sygesikringskort dække udmærket i udlandet, men jeg vil anbefale jer at undersøge dækningen i jeres tilfælde, for at vurdere nødvendigheden af en ekstra forsikring.

Jeg anbefaler at I køber rejseforsikring enten hos Europæiske eller Gouda rejseforsikring.

Afbestilling:
Ved afbestilling senest 90 dage før ankomst betales 30% af lejebeløbet.
Ved afbestilling senest 60 dage før ankomst betales 50% af lejebeløbet
Ved afbestilling senest 30 dage før ankomst betales 80% af lejebeløbet
Ved afbestilling senere end 30 dage før ankomst betales 100% af lejebeløbet
Afbestilling kan kun ske skriftligt pr. mail til: kontakt@sofiestoscana.dk

Usædvanlige begivenheder

Såfremt lejemålets gennemførelse, som følge af omstændigheder/force majeure (f.eks. krig, natur- og forureningskatastrofer, epidemier, grænselukning, trafikforhold, standsning af valutahandel, strejke, lockout og lignende force majeure), der ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, ikke er mulig eller i væsentlig grand vanskeliggøres er Sofies Toscana og feriehusets ejer berettiget til at annullere lejeaftalen, idet hverken feriehus ejeren eller Sofies Toscana dog kan gøres ansvarlig i nævnte tilfælde.

Sofies Toscana er ved force majeure berettiget til at få dækket samtlige afholdte
omkostninger, herunder bookingomkostninger, der er forbundet med lejemålets ophør.

 

 


Share